Coronavirus vervolg 4

Geschreven door John Neese.

Wij hopen dat het jullie goed gaat en iedereen nog gezond is….


Bij deze willen wij jullie mededelen dat het bestuur en de T.C. heden, na grondig overleg en alle mogelijkheden te hebben afgewogen, hebben besloten de trainingen en de zwemlessen voor alle groepen pas na de zomervakantie te gaan hervatten.

De opgelegde regels waar aan moeten worden voldaan, zijn voor ons op het ogenblik niet haalbaar.
Na de zomervakantie hopen wij dat de situatie zodanig verbeterd zal zijn, zodat wij zonder onze leden en ook ons zelf risico te laten lopen, weer fris en vol goede moed kunnen beginnen.


Wij hopen op jullie begrip in deze en hopen jullie na de zomervakantie allen weer te kunnen begroeten.


Blijf gezond en houVols….

 

Zwemvereniging Vaals 75

Zwemmen, zwemles, wedstrijdzwemmen en zwemvaardigheids diploma's voor jong en oud.